Dve percentá pre budúcnosť našich detí…

02.03.2015 07:19

V súčasnom zložitom svete je aj našou túžbou niečo zmeniť, pomôcť urobiť svet lepším aspoň v tom čo dokážeme, na čo sme boli obdarovaní talentom. Mnohí z nás z času na čas prispejeme ľuďom v núdzi, ale zmeniť treba niečo od základov. Nestačí riešiť dôsledky, treba začať riešiť príčiny a to by malo byť cieľom pre skutočne lepšiu budúcnosť. Budúcnosť, ktorú je treba začať meniť už dnes. Bezpochyby budúcnosťou sú naše deti a je zodpovednosťou každého z nás venovať im svoj čas, správne ich nasmerovať a podporiť ich talenty. Len tak môžu raz ony začať meniť svet na miesto bez drog, násilia, arogancie, klamstiev a egoizmu…

Šport je nepochybne činnosť, pri ktorej dieťa nájde nekonečné možnosti vyžitia, či aj uplatnenie pre celý svoj život. Všeobecne je známe, že šport napomáha v deťoch pestovať nielen vôľové, ale aj morálne vlastnosti, spolupatričnosť a obetavosť. Naša okruhová juniorská motocyklová akadémia chce osloviť práve tých najmenších, ktorí sa vidia v súčasných svetových motocyklových pretekároch akými sú marc Marquéz, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, či Dani Pedrosa… Pripravili sme pre nich zázemie, s ktorým môžu rozvíjať svoj talent a začať napĺňať svoje sny.

Aby sme však mohli napĺňať všetko potrebné pre ich dlhodobý rozvoj, potrebujeme využiť všetky dostupné zdroje, pričom jedným z nich sú aj Vaše 2% z daní. Ak máte záujem podporiť niečo netradičné, odvážne a určite zaujímavé, poukážte prosím Vás 2% z Vašich daní práve na našu činnosť. JUNIOR MOTO ACADEMY je projekt, ktorý si Vašu priazeň určite zaslúži.
Za príspevky Vám v mene celého realizačného týmu, ako aj v mene detí, pre ktoré sú určené,

SRDEČNE ĎAKUJEME!

Organizátori projektu

————————————————————————

AKO NA TO

Ako na to

Ak máte príjem iba od jedného zamestnávateľa a nepodávate si sami daňové priznanie

 1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“. Výška zaplatenej dane je uvedená v riadku 03 .
 2. Ak sú 2% z Vašej dane minimálne 3,32 €, vyplňte „Vyhlásenie“.
 3. Vo „Vyhlásení“ sa uvádza zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň (napr. ak sa v roku 2010 platí daň za rok 2009, uveďte rok 2009).
 4. Vo „Vyhlásení“ uveďte identifikačné údaje „ Motoclubu Lehnice“, prijímateľa 2% pre projekt JUNIOR MOTO ACADEMY.
 5. Obe tlačivá, Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla roku na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sami ako fyzická osoba

 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Minimálna výška 2% z Vašej zaplatenej dane musí byť 3,32 €.
 2. Do daňového priznania vpíšte identifikačné údaje „Motoclubu Lehnice“, prijímateľa 2% pre projekt JUNIOR MOTO ACADEMY.
 3. 3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca v roku) na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska.Do tohto termínu aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba

 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie 1,5%, resp. 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.
 2. Do daňového priznania vpíšte identifikačné údaje „Motoclubu Lehnice“, prijímateľa 1,5%, resp. 2% pre projekt JUNIOR MOTO ACADEMY.
 3. Ak ste si vybrali viacerých prijímateľov, vložte do priznania ďalší list papiera ako prílohu a uveďte tam analogicky všetky potrebné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete poukázať. Musí byť však splnená podmienka minimálneho príspevku vo výške 8,30 € na jedného prijímateľa.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca v roku) na daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla). Do tohto termínu aj musíte zaplatiť daň z príjmov.

UPOZORNENIE!!!

Ak právnická osoba v priebehu roka, resp. až do termínu podania daňového priznania a zaplatenia dane (zvyčajne do 31.marca v roku) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,5% z dane - vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,5% z dane. VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3.

Ak právnická osoba v priebehu roka, resp. až do termínu podania daňového priznania a zaplatenie dane (zvyčajne do 31.marca v roku) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane - označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane. VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

Okrem daňového priznania už právnická osoba nepodáva na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivá, ako napr. kópie darovacích zmlúv, atď. - tie sú dôležité až pri prípadnej kontrole.

 ————————————————————————

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE

1. Mám príjem iba od jedného zamestnávateľa (nepodávam si sám/a daňové priznanie)

 • download Potvrdenie o zaplatení dane
 • download Vyhlásenie o poukázaní sumy - verzia B

Môžete použiť obe verzie „Vyhlásenia“. Daňové úrady nemajú právo odmietnuť žiadnu verziu, keďže ide iba o ODPORÚČANÉ TLAČIVÁ. Toto stanovisko potvrdilo Ministerstvo financií SR, ktoré bude v tomto inštruovať Daňové riaditeľstvo SR.

2. Podávam si daňové priznanie sám(a) ako fyzická osoba

Daňové priznanie FO, typ A

 • download Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ A

Daňové priznanie FO, typ B

 • download Daňové priznanie pre fyzické osoby, typ B

3. Podávam daňové priznanie ako právnická osoba

 • download Daňové priznanie pre právnické osoby

 

Údaje o prijímateľovi zaplatených daní
Názov: MOTOCLUB LEHNICE
Sídlo: Malý Lég 337, 930 37 Lehnice
Právna forma: občianske združenie
IČO: 36088161

Partneri