Hľadáme nové talenty!

05.03.2018 14:32

  • Chcete ponúknuť svojmu dieťaťu inú alternatívu využitia voľného času?
  • Máte záujem viesť svoje dieťa k aktívnemu spôsobu života?
  • Chcete, aby sa Vaše dieťa naučilo zdolávať prekážky a budovalo si pevnú vôľu?
  • Máte vzťah k motorizmu a páčia sa Vám motocykle?

Ak ste spontánne na tieto otázky vo väčšine prípadov odpovedali „ÁNO“, tak naše ďalšie informácie sú určené práve pre Vás. Hľadáme talentované deti, ktoré snívajú o živote na pretekárskych tratiach ako úspešní jazdci, nasledovníci veľkých pretekárov rýchlostného motocyklového športu Valentina Rossiho, Marca Marquéza, Jorge Lorenza, či úspešných Slovákov Vlada Ružu, Jara Černého, Tomáša Svitka, či Lukáša Jasenského.

 

TERAZ JE TÁ SPRÁVNA PRÍLEŽITOSŤ

Ešte pred niekoľkými rokmi bolo veľmi ťažké na Slovensku takéto sny naplniť… Vznikom pretekárskeho okruhu Slovakia Ring v Orechovej Potôni neďaleko Dunajskej Stredy sa zaplnilo obrovské vákuum slovenského motoristického športu, ktoré dlhé desaťročia bránilo jeho rozvoju. Myšlienky Junior Moto Academy sa ujalo občianske združenie Motoclub Lehnice, ktorí v súčasnosti pripravujú už štvrtý ročník juniorskej motocyklovej akadémie. Vytvorili stredisko výučby mladých talentov pre cestný motocyklový šport a teraz organizujú nábor ďalších mladých ľudí, ktorých rýchlostný motocyklový šport bytostne zaujal, nosia v sebe talent pre tento šport a sú odhodlaní za pomoci rodinného zázemia obetovať svoj čas a energiu k dosiahnutiu vytúženého cieľa.

O PROJEKTE JUNIOR MOTO ACADEMY
Práve existencia pretekárskeho okruhu Slovakia Ring bola inšpiráciou pre činnosť motocyklovej školy, ktorej predpokladom bolo aj obstaranie vhodného športového náradia k úspešnému prevádzkovaniu tejto akadémie.
Projekt rieši zapožičanie motocykla, výstroje a odborné trénerské vedenie.
Je ideálnou príležitosťou overiť si ako na tom vaše dieťa je, či má záujem, či má nadanie. Deti sa naučia prvé kroky, bude im vysvetlené čo potrebujú pre svoj ďalší rast a budú pripravené do sveta motocyklových pretekov.
Na jar sa uskutoční nábor záujemcov, z ktorých sa vyprofilujú mladé talenty, ktoré pod vedením inštruktorov – skúsených pretekárov – nadobudnú pretekárske návyky, zručnosti a skúsenosti, čím sa vytvorí predpoklad vychovať novú generáciu mladých športovcov schopných obstáť aj na medzinárodnej úrovni.
Pre účastníkov Junior Moto Academy sú pripravené motocykle Yamaha PW50, motocykle kategórií Minimoto, MiniGP a Ohvale.

ČAKÁME PRÁVE NA TEBA!
Ak si sa pre tento šport rozhodol aj Ty a máš 5-18 rokov, neotáľaj a zaregistruj sa do radov záujemcov. Najlepšie do 31. marca na adrese radim.blicky@gmail.com, alebo cez registračný online formulár na tejto stránke.

TRI FÁZY VÝUČBY
V prvej fáze sa zameriame na základy jazdy na motocykli s dodržaním prísnej postupnosti osvojenia si základov ovládania stroja.
V druhej fáze si účastníci osvoja základy techniky jazdy na pretekárskom motocykli, pričom podmienkou účasti v druhej fáze výcviku je absolvovanie fázy prvej.
V tretej fáze potom využitím skúseností a návykov z predošlých fáz výcviku bude prebiehať výučba športových poriadkov, techniky a taktiky pretekania s praktickými mini-pretekmi účastníkov, s nácvikom štartovej procedúry ako aj ostatných častí pretekov až po dojazd do cieľa. Absolventi tretej fázy budú pripravení k štartu do ozajstných pretekov so všetkým čo k nim patrí.

 

Partneri