TRI FÁZY VÝUČBY

V prvej fáze sa zameriame na základy jazdy na motocykli s dodržaním prísnej postupnosti osvojenia si základov ovládania stroja.

 

V druhej fáze si účastníci osvoja základy techniky jazdy na pretekárskom motocykli, pričom podmienkou účasti v druhej fáze výcviku je absolvovanie fázy prvej.

 

V tretej fáze potom využitím skúseností a návykov z predošlých fáz výcviku bude prebiehať výučba športových poriadkov, techniky a taktiky pretekania s praktickými mini-pretekmi účastníkov, s nácvikom štartovej procedúry ako aj ostatných častí pretekov až po dojazd do cieľa. Absolventi tretej fázy budú pripravení k štartu do ozajstných pretekov so všetkým čo k nim patrí.


Partneri