O PROJEKTE JUNIOR MOTO ACADEMY

Existencia pretekárskeho okruhu Slovakia Ring bola inšpiráciou pre činnosť motocyklovej školy, ktorej predpokladom bolo aj obstaranie vhodného športového náradia k úspešnému prevádzkovaniu tejto akadémie.

Projekt rieši zapožičanie motocykla, výstroje a odborné trénerské vedenie.

Je ideálnou príležitosťou overiť si ako na tom vaše dieťa je, či má záujem, či má nadanie. Deti sa naučia prvé kroky, bude im vysvetlené čo potrebujú pre svoj ďalší rast a budú pripravené do sveta motocyklových pretekov.

Na jar sa uskutoční nábor záujemcov, z ktorých sa vyprofilujú mladé talenty, ktoré pod vedením inštruktorov – skúsených pretekárov – nadobudnú pretekárske návyky, zručnosti a skúsenosti, čím sa vytvorí predpoklad vychovať novú generáciu mladých športovcov schopných obstáť aj na medzinárodnej úrovni.

Informácie budeme dopĺňať...
 


 

 

Partneri